Cifra Club

Aprenda

Melatef Umeshaker

Ivri Lider

Ainda não temos a cifra desta música.

Lif'amim kshe'ani mechayech
ani ro'eh et hapanim shelo barosh sheli
umeshachne'a et atzmi balev
she'ani lo domeh lo ani mishehu acher
ki toch kamah chodashim
ani machlif et hachaim begirsah acheret
bemashehui yoter na'im
vebim'kom ha'anshim
yihyu li machshirim
sheya'asu mah she'ani agid
ve'lo mah acherim.

Ki gam ani ohev
melatef umeshaker
k'shemedabrim al zeh harbeh
ani shotek umistager
vehapanim ha'acherot sheli
at mekirah otan shanim
nir'ot domot aval hem lo bediyuk
k'mo she'ar ha'anashim.

Velif'amim ha'ahavah nigmeret
hacheshbonot hayeshanim
mehatzagah acheret
vekol ha'anshim
shehayu kan veholchim
mash'irim oti levad bacheder
neshikah venifradim
rak neshikah umash'rim et had'varim
ha'lo p'turim
omdim
hachoshech hu chaver sheli
bareg'aim hachi yafim
shotim umenagnim
ve'ohavim echad et hasheni
ki kachah anashim
k'shezeh zman lalechet
nigmerot li hamilim.

Vegam ani ohev
melatef umeshaker...

Velif'amim kshe'ani mechayech az
ani ro'eh et hapanim shelo...

Colaboração e revisão:
  • Raabe Oliveira

0 comentários

Ver todos os comentários
00:00 / 00:00
outros vídeos desta música
repetir qualidade Automático
Outros vídeos desta música
00:00 / 00:00
Automático

Cifra Club Pro

Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
Cifra Club Pro
Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
OK