Cifra Club

Aprenda

Tamid Ahava

Ivri Lider

Ainda não temos a cifra desta música.

Barega'im shetov li
ani lo yachol lichtov
chavayot meragshot
kvar lo pogshim barechov
bein geshem legeshem
al shnei galgalim
ben adam katan haraglaim g'dolim
teshalem bazman sheyihyehy rishayon
lakachat otah sivuvim misaviv lasha'on
tishmor al hachofesh selcha
lo amart milah ve'hi kvar bli chelek elyon

Vezeh tamid ahavah
zeh tamid mesubach venim'as
panim angliot ume'il ktzat meshumash
veshirim mazkirim li panim she'ulai ratziti
lishko'ach
betach kanit t'ataklit she'ahavti nora.

Az merov hitragshut
ani tamid yachol lishon
chavayot meragshot
hayom motz'im ba'iton
tichtevi shehakol stam kishkushim
ha'ochel mag'il ha'anashim yafim
mesibot mesibot shekulam al kulam
hem betach chashvu shehayinu beyachad
zeh mach'iv kshe'ani
mistakel echpat li acheret lo hayiti sho'el.

Im zeh tamid ahavah
zeh tamid mesubach venim'as
panim angliot ume'il ktzat meshumash
veshirim mazkirim li panim
she'ulai ratziti
lishko'ach
betach kanit t'ataklit she'ahavti nora.

Zeh yapani o sini ani tamid mitbalbel
vezeh chashuv li acheret lo hayiti sho'el
hu pashut kol kach motze chen be'einai
sheratziti lada'at
ech kedai lehatchil ledaber
at yoda'at safot az tigashi
hameshulash hazeh menaseh lihyot amiti
tafsiki likro tatchili lishmo'a shirim
az ulai ted'i al mah kulam medabrim.

Omrim shezeh tamid ahavah
zeh tamid mesubach venim'as
panim angliot ume'il ktzat meshumash
veshirim mazkirim li panim she'ulai ratziti
lishko'ach
betach kanit t'ataklim she'ahavti nora.

Colaboração e revisão:
  • Raabe Oliveira

0 comentários

Ver todos os comentários
00:00 / 00:00
outros vídeos desta música
repetir qualidade Automático
Outros vídeos desta música
00:00 / 00:00
Automático

Cifra Club Pro

Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
Cifra Club Pro
Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
OK