Ard

Runrig

tom: C Afinação: E A D G B E
Intro: G


G
Madainn Di-haoine 's duthaich fo sgoth
G
'S mi sgith le cuid smalan, mi-mhisneachd is bron
G
Seo an deicheamh la dhan a'Ghiblean 'sinn fo ghruaim a rithist
G
An co-dhunadh a cheannaich na daoine aig pris


   G            D
Tha spiorad nan daoine nas soilleir na ghealach
   C      D  C  D
Nas doimhne na'n cuan
G               D
Geigh sinn ar n-aite 'san t-shaoghal
        C D C D
'S an ginealach ur,  urG
Ard, blar nan daoine
G
Ard, guth is saorsa
G
Ard, tha sinn gluasad
  Am       C D
Gu h-ard theid sinn suas


G
'S iomadh trioblaidtha romhainn 'nis Gaidheal agus Gall
G
'S mi le aon suil air eachdraidh, aon suil mo chlann
G
Ach cum creideamh nad bheatha, sonas nad chridhe
G
Chan e seo deireadh rathaid ach toiseach linn


   G            D
Tha spiorad nan daoine nas soilleir na ghealach
   C      D  C  D
Nas doimhne na'n cuan
G               D
Geigh sinn ar n-aite 'san t-shaoghal
        C D C D
'S an ginealach ur,  ur


G
Ard, blar nan daoine
G
Ard, guth is saorsa
G
Ard, tha sinn gluasad
  Am       C D
Gu h-ard theid sinn suas[Bridge: (with the pipes playing)]

G, Em, G, Em, D, G, Em, Am, D,  x2G
Chan urrain dhomh fuireach an taigh 'tha fo sgoth
G
Ach le creideamh is dochas gu deireadh mo la
G
Tha an lasair nad anam aig meadhan do bhith
G
Nas laidir's nas motha na riaghaltas no righ
G
Ard, blar nan daoine
G
Ard, guth is saorsa
G
Ard, tha sinn gluasad
  Am       C D
Gu h-ard theid sinn suas


G
Ard, blar nan daoine
G
Ard, guth is saorsa
G
Ard, tha sinn gluasad
  Am       C D
Gu h-ard theid sinn suas


Guitar Outro:

G, F, Am, G, G, F/C, C/G, G


Enjoy!

Gaelic Translation:

Friday morning and the country is under a cloud
But I am tired of sorrow, pessimism, and gloom
This is the tenth day of April and we have been let down again
The decision that our people have bought at a price

The spirit of the people is brighter than the moon
Deeper than the ocean
We will find our place in the world
In a new generation

High: The peoples struggle
High: A Voice and self-determination
High: We are moving
We will reach up there
Página 1 / 1

Letras e título
Acordes e artista

resetar configurações
OK