Cifra Club

04:00

The Toys

Ainda não temos a cifra desta música.

Dteun keun mah jahk fun dee dee nai dtaun dtee see
Tung tee mai dai kit reuang arai
Bauk gup dtua eng welah nee payayahm ja lup dtah
Dtae gor tum mai dai suk tee mai roo tummai
Yung tum dai piang kae song sai bpen arai
Tee chun eng payayahm naun lup dtah

(Yung) (naun lup dtah) fun chun fun teung tur
Lup dtah long took tee yung jur
Tur nai nee mai wah krah dai
Yahk ja naun lup dtah yahng nee reuay bpai

Kum keun tee saen nep nao tee tur gaut kao wai
Bpen rahdtree diao gupchun tee yung fun wah tur
Dteun keun mah jahk fun dee dee nai dtaun dtee see
Tung tee mai dai kit reuang arai
Bauk gup dtua eng welah nee payayahm ja lup dtah
Dtae gor tum mai dai suk tee mai roo tummai
Yung tum dai piang kae song sai bpen arai
Tee chun eng payayahm naun lup dtah

(Yung) (naun lup dtah) fun chun fun teung tur
Lup dtah long took tee yung jur
Tur nai nee mai wah krah dai
Yahk ja naun lup dtah yahng nee reuay bpai

Kum keun tee saen nep nao tee tur gaut kao wai
Bpen rahdtree diao gupchun tee yung fun wah tur
Gaut chun took keun dtrong nee
Kae dai hen tur gup kao mun gor jep kae nai
Yung dtaung ton toramahn yung dtaung fun teung tur
Tee tur yung gaut chun nai dtrong nee

Fun chun fun teung tur
Gaut tur chun naun lamur
Gaut chun took keun dtrong nee
Kae dai hen tur gup kao mun gor jep kae nai
Yung dtaung ton toramahn yung dtaung fun teung tur
Tee tur yung gaut chun nai dtrong nee

Fun chun fun teung tur
Gaut tur chun naun lamur

Colaboração e revisão:
  • Ana Skye

0 comentários

mostrar mais comentários
00:00 / 00:00
outros vídeos desta música
repetir qualidade Automático
Outros vídeos desta música
00:00 / 00:00
Automático
OK