Linksminkimos

Vytautas Kernagis

tom: D Afinação: E A D G B E
D       A
Linksminkimos, linksminkimos
D      G
Pakol jauni esma
D      A
Nebus laiko mums linksmintis
D  A  D  A
Kada pasenėsma

D       A
Linksminkimos, linksminkimos
D      G
Pakol jauni esma
D      A
Nebus laiko mums linksmintis
D  A  D  A
Kada pasenėsma

[Verse]
D       A
Siaudžia griaudžia paukštužėliai
D      G
Gražiai čiulbėdami
D      A
Taip linksminkimos, jaunėliai
D  A  D  A
Dainas dainuodami...

D       A
Dabar mūsų aukso dienos
D      G
Kaklo nieks negriaužia
D      A
Daug nerūpi, pakol vienas
D  A  D  A
Ir vargai nespaudžia

D       A
Prieš mus visą šį pasaulį
D      G
Atverta ant svieto
D      A
Kur nukaksma, ten atrasma
D  A  D  A
Mes dėl savęs vietą

D       A
Kožnas vienas mumis myli
D      G
Ant rankų nešioja
D      A
Visur kvietkus ir grožybes
D  A  D  A
Mums po kojų kloja

[Chorus]
D       A
Linksminkimos, linksminkimos
D      G
Pakol jauni esma
D      A
Nebus laiko mums linksmintis
D  A  D  A
Kada pasenėma

D       A
Linksminkimos, linksminkimos
D      G
Pakol jauni esma
D      A
Nebus laiko mums linksmintis
D  A  D  A
Kada pasenėma
Página 1 / 1

Letras e título
Acordes e artista

resetar configurações
OK